De nye vedtægter for Lee Vandværk A.m.b.a.
Det nye regulativ for Lee Vandværk A.m.b.a.