Lee Vandværk I/SDer må ikke udføres arbejde på vandværkets ledningsnet. Kontakt vandværkets formand.


(Målerbrønden tilhører vandværket. Egen ledning er efter målerbrønden til aftapningsstederne.)


Visse reparationer på vandinstallationer på egen del af ledningen må kun udføres af autoriserede VVS-mestre.