Lee Vandværk I/S


ENERGI VIBORG FORETAGER AFREGNINGEN VED EJERSKIFTE


Ejerskifte og adresseændring meldes til Energi Viborg og kassereren.


 

 

HVORDAN FÅR MAN LAGT VAND IND PÅ SIN GRUND?


Hvis man ønsker at blive tilsluttet vandværket, kontaktes kassereren, der sender en regning på tilslutningsgebyret.


Når beløbet er modtaget, sørger vandværkets formand for, at der bliver opsat en målerbrønd

1 m indenfor skel - ud til vej. Placeringen kan aftales med formanden, kassereren eller smeden.