Lee Vandværk A.m.b.a.


Vandværkets priser og afgifter pr 1/1-2022:


Lee Vandværk A.m.b.a.

Reg. Nr. 25

Se nr:40 53 89 68

Sparekassen Kronjylland   9381-000-29-33098

 

Forbrugsbidrag

Vandpris

Statsafgift lednings-

ført vand

I alt
ekskl. moms

I alt
inkl. moms

kr./m3

5,00

6,37

11,37

14,21

 

 Abonnement

kr. pr. år
ekskl. moms

kr. pr. år
inkl. moms

 

1.095,00

1.368,75

 

 Tilslutningsbidrag

Ekskl. moms kr.

Inkl. moms kr.

Hovedanlægsbidrag

8.850,00

11.062,50

 

 

 

Forsyningsledningsbidrag*1

Lee by (indenfor bygrænse)

0,00

0,00

Mangehøje

16.500,00

20.625,00

Himmestrupvej

16.500,00

20.625,00

Østergårdsvej

18.750,00

23.437,50

Tukærvej

18.750,00

23.437,50

Storhedevejen

18.750,00

23.437,50

Løvskal Landevej

18.750,00

23.437,50

Nr. Tulstrup

10.000,00

12.500,00

 

 

 

Stikledningsbidrag

5.000,00

6.250,00

 

Øvrige gebyrer og ydelser

Ekskl. Moms kr.

Inkl. Moms kr.

Rykkergebyr (pr. rykker) + morarente
(se Energi Viborg takstblad)

100,00

(momsfrit)

Lukkergebyr (pr. gang)

500,00

(momsfrit)

Genåbningsgebyr /v afbrudt vandforsyning

625,00

(momsfrit)

Indflytningsgebyr - Afregnes ny ejer

125,00

(momsfrit)

Afprøvning af vandmåler inkl. nedtagning, opsætning, fragt og administration
Dog kun hvis måler viser korrekt, hvis måler har fejl afholder vandværket hele udgiften.

1.990,00

2.487,50

Udskiftning af frostsprængt eller beskadiget måler.
Pris for ny måleren er ikke medregnet.

650,00

812,50

Pris for vandmåler
Kamstrup MULTICAL 21 - Qn 2,5 m3/h

Kamstrup flowIQ 3100 - Qn 6,3 m3/h

Kamstrup flowIQ 3100 - Qn 10 m3/h

 

2.179,92

4.077,12

4.588,99

 

2.724,90

5.096,40

5.736,24

*1) Ved etablering tilslutninger i områder hvor der ikke i dag eksistere hovedledning vil forsyningsledningsbidraget blive beregnet ud fra de faktiske udgifter fordelt på det mulige antal tilslutninger.

 

Takstbladet for 2022 afventer godkendelse ved Viborg Kommune

 

Vandafregning sker efter vandmåler opsat ved forbrugere

 

 

Bestyrelsen