Lee Vandværk I/S


Vandværkets priser og afgifter pr 1/3-2018:


Lee Vandværk A.m.b.a.

Reg. Nr. 25

Se nr:40 53 89 68

Sparekassen Kronjylland   9381-000-29-33098


Vandafregning sker efter vandur opsat ved forbrugere

Tilslutningsafgift
8.850,00 kr.
Måler brønd komplet
2.200,00 kr.
Interessentindskud
5.000,00 kr.
 
Ledningsbidrag i følgende forsyningsområder:
Mangehøje
16.500,00 kr.
Himmestrupvej
16.500,00 kr.
Østergårdsvej /Tukærvej
18.750,00 kr.
Storhedevejen
18.750,00 kr.
Løvskal Landevej
18.750,00 kr.
Løvskal Landevej 88 og 86
28.830,00 kr.
Nr. Tulstrup
10.000,00 kr.
Torsagervej
33.900,00 kr.
 
Vand pris pr. m3
3,50 kr.
 
Abonnement og målerafgift pr. dag (pr. måler)
3,00 kr.
 
Afgift af ledningsført vand:
Pris pr. m3 vand (perioden 1.1.2015 til 31.12.2017)
5,86 kr.
Pris pr. m3 vand (perioden 1.1.2018 til 31.12.2019)
6,18 kr.
 
Drikkevandsbidrag:
Pris pr. m3 vand (perioden 1.1.2018 til 31.12.2020)
0,19 kr.
 
Gebyrer:

Rykkergebyr
100,00 kr. (momsfrit) (pr. rykker) + morarente (pt. 8,05% pa.)


Lukkergebyr

500,00 kr. (momsfrit)

 

Genåbningsgebyr v/ afbrudt vandforsyning

625,00 kr. (momsfrit)

 

Indflytningsgebyr (afregnes ny ejer)

125,00 kr. (momsfrit)

 

Udskiftning af defekt vandmåler (som skyldes misligeholdelse/frost)

650,00 kr. + indkøbspris for ny vandmåler.

(2,5 m3 vandmåler: 728,00 kr. - 6,3 m3 vandmåler: 1.930,00 kr.)

 

Afprøvning af vandmåler (mistanke om målerfejl eller defekt)

500,- kr. plus alle de faktiske omkostninger til prøve, af- og påmontering, porto, etc.

(Dog kun hvis måler måler korrekt, hvis måler har fejl er det vandværket som afholder alle udgifter).

 

Ved etablering af hovedledning i nye områder betales bladets takster.

Derudover betales et ledningsbidrag, udregnet efter de faktiske udgifter,

fordelt på det antal forbrugere som kan tilsluttes


Ved handel med tilsluttede ejendomme skal Interessentskabsbevis indsendes

til vandværket, hvorefter nyt udstedes i ny ejers navn.


Ovenstående priser er eksl. moms (hvis ikke andet er oplyst) og gældende fra 1. januar 2016 (Opdateret 1. marts 2018)

 

Bestyrelsen