Lee Vandværk A.m.b.a.


Vandværkets priser og afgifter pr 1/1-2021:


Lee Vandværk A.m.b.a.

Reg. Nr. 25

Se nr:40 53 89 68

Sparekassen Kronjylland   9381-000-29-33098

 

Gældende pr. 1. januar 2021

Forbrugsbidrag

Vandpris

Statsafgift lednings-

ført vand

Statsafgift drikkevands-beskyttelse

I alt
ekskl. moms

I alt
inkl. moms

kr./m3

3,50

6,18

0,19

9,87

12,34

 

Gældende pr. 1. februar 2021

Forbrugsbidrag

Vandpris

Statsafgift lednings-

ført vand

Statsafgift drikkevands-beskyttelse

I alt
ekskl. moms

I alt
inkl. moms

kr./m3

3,50

6,37

0,00

9,87

12,34

 

 Abonnement

kr. pr. år
ekskl. moms

kr. pr. år
inkl. moms

 

1.095,00

1.368,75

 

 Tilslutningsbidrag

Ekskl. moms kr.

Inkl. moms kr.

Hovedanlægsbidrag

8.850,00

11.062,50

 

 

 

Forsyningsledningsbidrag*1

Lee by

10.000,00

12.500,00

Mangehøje

16.500,00

20.625,00

Himmestrupvej

16.500,00

20.625,00

Østergårdsvej

18.750,00

23.437,50

Tukærvej

18.750,00

23.437,50

Storhedevejen

18.750,00

23.437,50

Løvskal Landevej

18.750,00

23.437,50

Nr. Tulstrup

10.000,00

12.500,00

 

 

 

Stikledningsbidrag

5.000,00

6.250,00

 

Øvrige gebyrer og ydelser

Ekskl. Moms kr.

Inkl. Moms kr.

Rykkergebyr (pr. rykker) + morarente
(se Energi Viborg takstblad)

100,00

(momsfrit)

Lukkergebyr (pr. gang)

500,00

(momsfrit)

Genåbningsgebyr /v afbrudt vandforsyning

625,00

(momsfrit)

Indflytningsgebyr - Afregnes ny ejer

125,00

(momsfrit)

Afprøvning af vandmåler inkl. nedtagning, opsætning, fragt og administration
Dog kun hvis måler viser korrekt, hvis måler har fejl afholder vandværket hele udgiften.

1.990,00

2.487,50

Udskiftning af frostsprængt eller beskadiget måler.
Pris for ny måleren er ikke medregnet.

650,00

812,50

Pris for vandmåler

Aktuel pris

 

Pris for målerbrønd komplet

2.200,00

2.750,00

*1) Ved etablering tilslutninger i områder hvor der ikke i dag eksistere hovedledning vil forsyningsledningsbidraget blive beregnet ud fra de faktiske udgifter fordelt på det mulige antal tilslutninger.

 

Takstbladet er godkendt af Viborg Kommune den 14/3-2020.

Se Viborg Kommune godkender takstblad 2020 for Lee Vandværk


Vandafregning sker efter vandmåler opsat ved forbrugere

 

Takstbladet kan hentes her: LeeVandværk_Takster 2020

 

Bestyrelsen