faceb

                                                Vandværket arbejder for at forsyne ejendommene inden

for vandværkets vandforsyningsområde med godt og billigt vand.


Ved driftforstyrelse, manglende vand eller vandtryk, tager der direkte kontakt til
Vandpasser Steen Yding Pedersen, Lee Smedie på telefon 40 18 48 96,

hvis Steen ikke svarer, kan der tages kontakt til Thomas Drægert Grønning på telefon 60 35 50 51


Driftforstyrelse

17-07-2021 kl. 13:10 : Produktionen kan ikke følge med. Der bliver i øjeblikket pumpet mere vand ud end der kan renses. Derfor må vi igen opfordre til at der ikke bruges unødvendigt vand bl.a til havevanding og pools.

 

Med den aktuelle udpumpning er vi snart tør for rent vand.


Information til vandkunder

17. juli 2021

 
26. juni 2021

Udfordringer med misfarvning i vandet - Jern/okker

Der er i øjeblikket udfordringer med misfarvning af jern i vandet. Vi arbejder på at få løst problemet.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 
18. juni 2021

Udfordringer med at producere nok vand

Vandproduktionen i øjeblikket ofte udfordringer med at følge med efterspørgelsen.

Derfor er vi nød til at opfordre til at man så vidt muligt ikke vander have og fylder pools, samt andet mindre nødvendigt vandforbrug.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 
15. juni 2021

"Brunt" vand - Det er bare jern

Der er i øjeblikket udforinger med at vandet der kommer ud af vandhanen kan være brunt. Det er "kun" jern og derfor ikke farligt.

Vi er selvfølgelig klar over problemt og er det meget slemt kan Steen kontaktes på telefon 40 18 48 96.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

1. maj 2021

Generalforsamling udskudes til august

Fra Bestyrelsen

Bestyrelsen har besluttet at generalforsamlingen udskydes til august - når Danmark igen forventes lukket helt op.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

16. februar 2021

Generalforsamling og Coronavirus

 

Fra Bestyrelsen


Bestyrelsen håber at kunne afholde en fysisk generalforsamling i slutningen af marts, hvis corona situationen tillader dette - evt. sammen med beboerforeningen.

 

Vi håber på stort fremmøde, idet der fra kommunen er udsendt en handlingsplan for at sikre fremtidigt rent drikkevand. Denne vil vi gerne fremlægge og have input til på generalforsamlingen.


Vigtigheden kan understreges af at vort vandværks indvindingsområde omfatter hele Lee by og en del omlæggende landbrug- og gartneri arealer.


Sammenhold og villighed til frivilligt at give sig selv restriktioner, bliver i fremtiden vigtigt for at kunne bevare Lee vandværk. Bevarelse af Lee vandværk er en vigtig overskriften for den nuværende bestyrelse.

 

Vi håber vi snart kan mødes

 

Bestyrelsen

 

10. februar 2021

Indsatsplan for Lee Vandværk – BEMÆRK – ny høringsperiode pga. Covid-19

 

Brev fra Viborg Kommune vedr. ny høringsperiode i forbindelse med indsatsplan for Lee Vandværk.

Høringsperioden er udsat til 17. maj 2021. Brevet kan læses her!!

 

Bestyrelsen håber at kunne gennemgå handlingsplanen på den kommende generalforsamling.

 

12. januar 2021

Brev til alle almene vandværker i Viborg Kommune vedrørende indgåelse af frivillige aftaler inden for BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder)

Brevet til vandværket kan læses her!