Vandforsyningen er overtaget af Bjerringbro Fælles Vandværk

Ved driftforstyrelse, manglende vand eller vandtryk, tager der direkte kontakt til
Bjerringbro Fælles Vandværk på telefon 20 12 12 49 eller se https://www.bjfaellesvand.dk/.

 


 

Information til vandkunder

 

31. januar 2023

Information og status - opdatering

Til andelshaverne i det tidligere Lee Vandværk

Så er vi tilsluttet og er nu alle en del af Bjerringbro Fælles Vandværk.

Tilslutningen er - som den tidligere bestyrelse i Lee vandværk ser det – gået helt smertefrit. Der kan jo nok ikke udelukkes at der i ugerne fremover stadig kan frigøres noget aflejring fra rørene, hvilket må accepteres.
Efter vort totale nedbrud og nødforsyningen fra Mammen er trykket heldigvis tilbage på det niveau vi havde i det gamle Lee Vandværk.

Se i øvrigt Bjerringbro Fælles Vandværks hjemmeside for oplysninger om vandkvalitet og kontakt detaljer (www.bjfaellesvand.dk).


Driftsforstyrrelser og spørgsmål sker nu til Bjerringbro Fælles Vandværk.


Den afgående bestyrelse for Lee Vandværk takker for godt samarbejde med Bjerringbro Fælles Vandværk i forbindelse med sammenlægningen.


Likvideringen af Lee Vandværk fortsætter de næste måneder hvorefter de resterende værdier overføres til Bjerringbro Fælles Vandværk til fordeling mellem de tidligere andelshavere i Lee Vandværk. Her er virkeligt trukket (trækkes stadig) et stort læs af Thomas vor kasserer som alle bør værdsætte.


Der forestår bla:
#Årsopgørelse og udsendelse af slutopgørelser for 2022 af Energi Viborg.
#Ny aconto for 2023 og betaling af tilslutning kommer fra Bjerringbro Fælles Vandværk.
#Endelig afhændelse af vandværksbygninger og boringsgrund.
#Pumper og andet brugbar installation forventes doneret til Ukraine da der ikke ses mulighed for at afhænde til andet end skrot.
#Lukning af boring.
#Frigørelse af vandværk fra forsyningsnettet, tømning af tanke mv.
#Vi kan stadig informere om likvideringen af Lee Vandværk frem til Maj hvor hjemmesiden udløber.

#Der vil ikke komme flere generalforsamlinger, men vi vil stadig frem til Maj informere på hjemmesiden og forventer også at få et informationspunkt ved Beboerforeningens generalforsamling den 28. maj 2023 i Lee Forsamlingshus.
#Revideret oversigt over likvideringen vil blive gjort tilgængelig.

Mvh

På vegne af Bestyrelsen for det tidligere Lee Vandværk
Preben Jakobsen (Formand)


 

7. januar 2023

Information og status

Nedbrud
Vi har desværre en total afbrydelse af elkablet til vores dykpumpe i boringen. En reparation af kablet vil koste mere end 20.000 kr. Bestyrelsen har besluttet ikke at gennemføre en reparation, da der er klar til sammenkobling med Bjerringbro Fælles Vandværk i løbet af de næste par uger. Indtil da forsynes vi fra Mammen Vandværk gennem den fælles nødledning. Dette resulterer desværre i at der er reduceret tryk på vandet. Dette beder vi om alles forståelse for.

Status
Sammenkoblingen med Bjerringbro sker ca. medio uge 3. Når det konkrete tidspunkt er kendt kommer der en SMS fra vores ”nye” vandforsyning - Bjerringbro Fælles Vandværk idet der her må forventes både forstyrrelser i driften og beskidt vand.

Beskidt vand kan forventes i en periode efter omkoblingen, da vandet i en del af forsyningsnettet derefter flyder den anden vej.

Likvideringen af Lee Vandværk fortsætter og det ser ud til at vi kan afhænde både boringspladsen og vandværkets bygninger.

I den forbindelse mindes om at der skal gives besked hvis der ønskes fireårig betalingsordning ordning, se seneste statusskrivelse – den omdelte eller på hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen

Den afgåede bestyrelse for Lee Vandværk


 

28. november 2022

Årsaflæsning

Kære Lee vandkunde


Vandmålere fjernaflæses af vandværket i perioden den 1. til 3. januar.Aflæsnigerne sendes til Energi Viborg som laver opgørelse af vand for 2022.


Det er derfor vigtigt at du forsat betaler din vandergning til Energi Viborg.


Spørgsmål vedr. vandregning for 2022 skal stilles til Energi Viborg eller Kasserer på telefon 60355051.Ny vandregning for 2023 (og frem) vil blive sendt fra Bjerringbro Vandværk.Bjerringbro Vandværk overtaget pr. 1/1-2023 alt drift. Ved spørgmål hertil eller vandregning skal Bjerringbro Vandværk kontaktes.


Se mere på bjfaellesvand.dkVenlig hilsen


Bestyrelsen


 

05. november 2022

Information vedr. BrownOut (strømafbrydeslse)

Kære vandkunde


Hvis du oplever, at der ikke er vand i hanen og at strømmen er afbrudt, er det vigtigt, at du IKKE ringer til vandværket.


I sådan en situation vil vandværket også være uden elforsyning og vil derfor ikke opretholde vandforsyning i ledningsnettet.
Vi vil sikre, at vandforsyningen igen kommer op at køre hurtigst muligt, når elforsyningen er tilbage.


Når strømmen kommer tilbage – og vi igen kan sende vand ud til dig – kan du opleve brunt vand fra vandhanen.


Det er ikke farligt og skyldes, at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.Venlig hilsen


Bestyrelsen


 

03. november 2022

Information vedr. overdragelse til Bjerringbro Fælles Vandværk

Informationsbrev er omdelt til alle Lee Vandværks andelhavere.

Læs kopi af brevet her!

 

15. marts 2022

Generalforsamling for 2021 - Informationer

Præsentation: Generalforsamling 2021

Regnskab: Regnskab 2021 - Underskrevet

Referat: Referat 2021 - Underskrevet