Vandværket arbejder for at forsyne ejendommene inden

for vandværkets vandforsyningsområde med godt og billigt vand.


Ved driftforstyrelse, manglende vand eller vandtryk, tager der direkte kontakt til
Vandpasser Steen Yding Pedersen, Lee Smedie på telefon 40 18 48 96,

hvis Steen ikke svarer, kan der tages kontakt til Thomas Drægert Grønning på telefon 60 35 50 51

 

Driftforstyrelse

Der er ingen driftsforstyrelser.

 

Information til vandkunder

16. februar 2021

Generalforsamling og Coronavirus

 

Fra Bestyrelsen


Bestyrelsen håber at kunne afholde en fysisk generalforsamling i slutningen af marts, hvis corona situationen tillader dette - evt. sammen med beboerforeningen.

 

Vi håber på stort fremmøde, idet der fra kommunen er udsendt en handlingsplan for at sikre fremtidigt rent drikkevand. Denne vil vi gerne fremlægge og have input til på generalforsamlingen.


Vigtigheden kan understreges af at vort vandværks indvindingsområde omfatter hele Lee by og en del omlæggende landbrug- og gartneri arealer.


Sammenhold og villighed til frivilligt at give sig selv restriktioner, bliver i fremtiden vigtigt for at kunne bevare Lee vandværk. Bevarelse af Lee vandværk er en vigtig overskriften for den nuværende bestyrelse.

 

Vi håber vi snart kan mødes

 

Bestyrelsen

 

10. februar 2021

Indsatsplan for Lee Vandværk – BEMÆRK – ny høringsperiode pga. Covid-19

 

Brev fra Viborg Kommune vedr. ny høringsperiode i forbindelse med indsatsplan for Lee Vandværk.

Høringsperioden er udsat til 17. maj 2021. Brevet kan læses her!!

 

Bestyrelsen håber at kunne gennemgå handlingsplanen på den kommende generalforsamling.

 

12. januar 2021

Brev til alle almene vandværker i Viborg Kommune vedrørende indgåelse af frivillige aftaler inden for BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder)

Brevet til vandværket kan læses her!