Vandværket arbejder for at forsyne ejendommene inden

for vandværkets vandforsyningsområde med godt og billigt vand.


Ved driftforstyrelse, manglende vand eller vandtryk, tager der direkte kontakt til
Vandpasser Steen Yding Pedersen, Lee Smedie på telefon 40 18 48 96

 

 

Planlagt driftforstyrelse

Der er ingen planlagte driftforstyrelse

 

Information til interessenter

19. januar 2020

 

Bestyrelsen ønsker alle vandkunder en god jul og et godt nytår.

 

18. december 2019

Årsaflæsning af vandmåler

Vandmåler vi blive aflæst i perioden 1. januar til 6. januar. Målere fjernaflæses og du skal ikke selv gøre noget!

 

Bestyrelsen ønsker alle vandkunder en god jul og et godt nytår.

 

12. august 2019

Vandprøver og pesticider

Der er taget nye vandprøver og i forbindelse har vi også fået testet for pesticidet Chlorothalonil-amidsulfonsyre og 55 andre. Prøverne viser at der ikke er noget pesticid i Lee vand.

Prøveresultatet kan ses her! AR-19-CA-00847695-01 og 835-2018-80620759

 

Viborg Kommune har krævet at alle vandværker i kommunene senest 1. november skal have testet deres drikkevand for Chlorothalonil-amidsulfonsyre, da det har medført lukninger af vandværker andre steder i landet.

 

7. juni 2019

Godkendelse af Regulativ og takster for 2019

Viborg Kommune har godkende det nye regulativ, vedtægter og takster for 2019.

Godkendelserne kan læses her: godkendelse af regulativ for Lee Vandværk og Viborg Kommune godkender takstblad 2019 for Lee Vandværk

 

Referat fra generalforsamlingen for 2018