Vandværket arbejder for at forsyne ejendommene inden

for vandværkets vandforsyningsområde med godt og billigt vand.


Ved driftforstyrelse, manglende vand eller vandtryk, tager der direkte kontakt til
Vandpasser Steen Yding Pedersen, Lee Smedie på telefon 40 18 48 96,

hvis Steen ikke svarer, kan der tages kontakt til Thomas Drægert Grønning på telefon 60 35 50 51

 


Driftforstyrelse

Ingen driftforstyrelse.


 

Information til vandkunder

 

28. november 2022

Årsaflæsning

Kære Lee vandkunde


Vandmålere fjernaflæses af vandværket i perioden den 1. til 3. januar.Aflæsnigerne sendes til Energi Viborg som laver opgørelse af vand for 2022.


Det er derfor vigtigt at du forsat betaler din vandergning til Energi Viborg.


Spørgsmål vedr. vandregning for 2022 skal stilles til Energi Viborg eller Kasserer på telefon 60355051.Ny vandregning for 2023 (og frem) vil blive sendt fra Bjerringbro Vandværk.Bjerringbro Vandværk overtaget pr. 1/1-2023 alt drift. Ved spørgmål hertil eller vandregning skal Bjerringbro Vandværk kontaktes.


Se mere på bjfaellesvand.dkVenlig hilsen


Bestyrelsen

 

05. november 2022

Information vedr. BrownOut (strømafbrydeslse)

Kære vandkunde


Hvis du oplever, at der ikke er vand i hanen og at strømmen er afbrudt, er det vigtigt, at du IKKE ringer til vandværket.


I sådan en situation vil vandværket også være uden elforsyning og vil derfor ikke opretholde vandforsyning i ledningsnettet.
Vi vil sikre, at vandforsyningen igen kommer op at køre hurtigst muligt, når elforsyningen er tilbage.


Når strømmen kommer tilbage – og vi igen kan sende vand ud til dig – kan du opleve brunt vand fra vandhanen.


Det er ikke farligt og skyldes, at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.Venlig hilsen


Bestyrelsen

 

03. november 2022

Information vedr. overdragelse til Bjerringbro Fælles Vandværk

Informationsbrev er omdelt til alle Lee Vandværks andelhavere.

Læs kopi af brevet her!

 

15. marts 2022

Generalforsamling for 2021 - Informationer

Præsentation: Generalforsamling 2021

Regnskab: Regnskab 2021 - Underskrevet

Referat: Referat 2021 - Underskrevet